Doplnili jsme elektricky polohovatelné postele | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

04. února, 2015 - Na přelomu roku jsme doplnili v Domě ošetřovatelské péče i v domově pro seniory Vila Maria elektricky polohovatelné postele. Všechna lůžka jsou tak v našich zařízeních elektricky polohovatelná.

 

Pro imobilní pacienty jsme navíc pořídili i elektrické antidekubitní matrace. „Tyto matrace však samy o sobě nezabrání u imobilních pacientů vzniku dekubitů, podstatná je především kvalitní péče ošetřovatelského personálu, dodržování správného polohování, vysazování, dodržování pitného režimu a také rehabilitace. Za loňský rok jsme díky velmi kvalitní péči personálu neměli jediný otevřený dekubit, který by vznikl v našich zařízeních a naopak se u většiny pacientů, kteří s proleženinami již z jiných zařízení přišli, podařilo dekubity úspěšně zhojit,“ okomentovala to Magdaléna Radošová, ředitelka DOP-HC. ak

Zpět na výpis článků