O nás | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

Naše vize

Společnost DOP – HC s.r.o. má dominantní postavení v sokolovském regionu, se spokojenými klienty, s kvalifikovaným, motivovaným týmem pracovníků a v tomto duchu zajišťuje provázanost zdravotní a sociální péče.

 
Ošetřovatelka s pacientkou

Klíčové hodnoty

  • Prioritní uspokojování potřeb a přání pacientů
  • Etika
  • Profesionalita
  • Spolupráce a týmová práce
  • Osobní odpovědnost
 

Naše poslání

Společnost DOP – HC, Dům ošetřovatelské péče - Home care:

  • se zavazuje poskytováním kvalitní zdravotní péče a sociálních služeb, profesionálním přístupem s ohledem na práva pacienta / klienta a respektováním jeho osobnosti a víry výrazně přispět ke zlepšení kvality života občanů, ocitnuvším se ve svízelné životní situaci v důsledku chronického onemocnění, zdravotního postižení či nevyléčitelné nemoci a také v důsledku vysokého věku;
  • podporuje integraci zdravé veřejnosti s nemocnými klienty zapojením rodiny, přátel a dobrovolníků s cílem prohloubit pocit vzájemnosti zájmem veřejnosti našeho regionu o osud každého z nás.