Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

Vila Maria

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Vila Maria v Dolním Rychnově u Sokolova poskytuje sociální pobytové služby pro klienty se sníženou soběstačností a klienty trpící demencí nebo alzheimerovou chorobou.

 
 

Domov pro seniory

V domově Vila Maria poskytujeme sociální pobytové služby. 20 lůžek Domova pro seniory slouží seniorům se sníženou soběstačností a schopností sebeobsluhy.

více o službách v Domově pro seniory

Domov se zvláštním režimem

Dalších 29 lůžek je určených pro klienty Domova se zvláštním režimem, kteří mají sníženou soběstačnost a zhoršenou orientaci z důvodu onemocnění stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí.

více o službách v Domově se zláštním režimem

Získané certifikáty

IBS Bazální stimulace

Principy poskytovaných sociálních služeb

  • dodržování práv a svobod člověka, zejména práva na soukromí, důstojnost, právo si stěžovat, právo volby, právo na svobodný pohyb, nezávislost, právo na poskytování služby bezpečné a odborné
  • úcty a respektu k člověku
  • podpory samostatnosti a nezávislosti
  • přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám klientů
  • vzájemné tolerance a důvěry
  • schopnosti pružně reagovat na změny a nové poznatky
  • otevřenosti poskytovaných služeb vůči klientovi – klient má možnost nahlížet
  • bez omezení do osobních spisů, hodnocení kvality poskytovaných služeb apod.
  • profesionality, osobní odpovědnosti pracovníků a týmové práce