Léčebna pro dlouhodobě nemocné - LDN | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

Léčebna pro dlouhodobě nemocné, Dům ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově u Sokolova poskytuje 24h lékařskou zdravotní péči a rehabilitaci chronicky nemocným seniorům, zdravotně postiženým, pacientům po operacích nebo úrazech. Poskytujeme také paliativní a důstojnou péči umírajícím pacientům.

 

Zaměření

V Domě ošetřovatelské péče poskytujeme následnou léčebnou, ošetřovatelskou, rehabilitační a paliativní péči pacientům s chronickým onemocněním, kteří vyžadují dlouhodobou hospitalizaci. Snažíme se všemi možnými prostředky dosáhnout zlepšení zdravotního stavu pacienta, jeho fyzické i psychické kondice, zlepšit soběstačnost a kvalitu života tak, aby měl možnost návratu do přirozeného domácího prostředí nebo do zařízení sociálních služeb, které také sami nabízíme.

Zvýšenou pozornost věnujeme pacientům v paliativní péči, tedy pacientům v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných chorob. Snahou všech členů lékařského a ošetřovatelského týmu je, aby spolu s rodinami zajistili pro tyto nemocné lidské a důstojné poslední dny, prožité se svými blízkými.

Ošetřující lékař a pacientka Ošetřující lékař a pacientka
 

Jsme držiteli národního certifikátu kvality

V roce 2007 Dům ošetřovatelské péče získal certifikát kvality Akreditovaného zdravotnického zařízení od Spojené akreditační společnosti České republiky a zatím opakovaně jej po třech letech vždy úspěšně obhájil.

Akreditační proces řeší řadu chronických problémů českého zdravotnictví a vytváří prostředí, které je radostnější, bezpečnější a atraktivnější pro personál i nemocné.

Následná lůžková péče

Následná lůžková zdravotní péče, kterou poskytujeme, je léčebná, léčebně rehabilitační, ošetřovatelská péče, poskytována chronicky nemocným pacientům, u kterých byla stanovena diagnóza a došlo ke stabilizaci zdravotního stavu, zvládnutí náhlé nemoci nebo náhlého zhoršení chronické nemoci, a jejichž zdravotní stav vyžaduje doléčení, a to do té doby nebo v těch případech, pokud tuto zdravotní péči nelze nebo není účelné poskytovat ambulantně.

 

Certifikáty

Akreditované zdravotnické zařízení SAK ČR

Akreditované zdravotnické zařízení SAK ČR

Více informací o SAK ČR

Bazální stimulace

IBS Bazální stimulace

Více informací o Bazální stimulaci